RASTRA – ROMPLAW – VARIOS

Romplaws – Rastras – Sembradores – Cultivadores

IMAGEN DETALLE MODELO
 romplaw-1
                                            ROMPLAU / 120 – 150 HP      ROMPLAU / 100 – 120 HP     ROMPLAU /    80 – 100 HP   ROMPLAU / 80 HP                 ROMPLAU / 70 HP                                                1BZ – 3.4  32 DISCOS        1BZ – 3,0  28 DISCOS       1BZ – 2.5  24 DISCOS       1BZ – 2.2  20 DISCOS        1BZ – 1.8  16 DISCOS
 romplaw-2
RASTRAS / 100 – 140 HP        RASTRAS 80 – 100 HP           RASTRAS 80 – 90 HP 1BJ-5.3   48 DISCOS          1BJ-4.4   40 DISCOS          1BQ-3.4  42 DISCOS
 romplaw-3
RASTRAS / 60  HP 1BQD-2,4 24 DISCOS
 romplaw-4
RASTRA / 65 – 75 HP 1BJX-2.4   22 DISCOS
 cosecharoda1
COSECHADORA DE PAPA 4UD-1 POTATO HARVESTER
 cosechadora-de-papas
COSECHADORA DE PAPA 4UD-2 POTATO HARVESTER
 sembradora-de-papa
SEMBRADORA DE PAPA 2CM-1 POTATO PLANTER
 sembradora2
SEMBRADORA DE PAPA 2CM-1 POTATO PLANTER
 sembradora1
SEMBRADORA DE GRANO 2BFY- 6A CORN PLANTER
 sembradora con frtilizante
SEMBRADORA CON FERTILIZANTE 2BFX-24 SEED DRILL WITH FERTILIZER
 cultivador
CULTIVADOR                   CULTIVADOR 3Z-3 CULTIVADOR 40-50 HP 3Z-4 CULTIVADOR 70-80 HP
 implementosembrar
DISCOS AGRICULTURA 660 X 5
560 X 4
460 X 3